Tannregulering Nordstrand

Priser

Prisene på en behandling er avhengig av bittfeil og av hvor omfattende behandlingen vil bli. Det er fri prissetting på alle tannlegetjenester,

også tannregulering. HELFO  har sine takster som er grunnlaget for beregning av all refusjon. Dessverre disse Taksten er ikke regulert 

med prisutviklingen, og  både private og offentlige tannleger/kjeveortopeder har derfor en pris som er høyere enn 

HELFO sine takster (mellomlegg).

Egenandelen som pasienten må betale selv for tannregulering er den delen HELFO ikke dekker plus  mellomlegget ( tannlegenes tillegg utover

 offentlig takster).Egenandelen varierer iht bittfeil som påvirker både behandlingsplan og refusjonsgrad fra trygden.

Før behandling påbegyggnes,får pasienten en skriftlig behandlingsavtalet .

Trygderefusjon for barn og ungdom

 

For å kunne gi deg refusjon må henvisning fra tannlege / tannpleier fremvises.

De bittfeil som er stønadsberettiget, er delt opp i tre grupper. Gruppe A,  B, eller C – avhengig av alvorlighetsgraden av bittfeilen. Størrelsen på stønaden varierer fra 40% til 100%.

  • Gruppe A (Svært stort behov): 100% refusjon
  • Gruppe B (Stort behov): 75% refusjon
  • Gruppe C (Klart behov ): 40% refusjon

Dersom det er flere enn ett barn i en familie med behov for tannregulering, får familien fra og med barn nummer to øket trygderefusjon: i Gruppe B økes refusjonen til 90%, i Gruppe C til 60%.
Vi har direkte oppgjør med HELFO og de utbetaler refusjonen til oss. Dere betaler derfor kun egenandelen til oss.

Alle pasienter vil få ett kostnadsoverslag ved konsultasjon, og senere en kjeveortopedisk behandlingsavtale som vil inneholde informasjon om diagnosen, behandlingsopplegget, stønaden fra HELFO og deres egenbetaling.

 

Trygderefusjon for voksne - over 20 år

Voksne kan få støttet fra HELFO i noen tilfeller:

Ved alvorlig bittfeil som har behov for både tannregulering og kjevekirurgi.
Ved manglende tannanlegg som er medfødt ,og lukene i tannrekken skal lukkes med tannregulering ,eller med broer/implantat som krever tannregulering som en forbehandling .
Ved tap av tann pga tannskade (både med eller uten godkjent yrkesskade) som skal behandles med tannregulering alene eller med kombinasjon med tannersatning.
Pasienter med marginal periodontitt( tannkjøttsykdom)

Pasienten med sjeldne sykdommer som gir rett til nødvendig tannbehandling .

Ved uvanlig stor tannslitasje der en bittfeil  må reguleres før de nedslitte tennene kan bygges opp igjen.

Du kan få mere utfyllende informasjon om regelverket fra HELFO ved Norsk kjeveortopedisk forening.