Tannregulering Nordstrand

Tannregulering for barn og ungdom

Tannregulering for barn

Bittfeil og tenner som vokser feil kan gi behov for å behandles med tannregulering for barn, slik at man i tidlig alder kan forhindre problemer med tannskjevhet. Behandlingsperioden kan variere, og kommer an på hver enkelt, men som regel er perioden barnet vil ha regulering fra 1,5 år til 3 år. Kontakt oss for en evaluering i dag.

Timebestilling

Velg tjeneste*
Navn*
E-mail*
Telefonnummer*
Kommentar*

Informasjon til foresatte ved første time

Ved første besøk hos oss vil vi registrere hvordan tenner og kjeven forholder seg til hverandre. Eventuelle avvik registreres og behovet for tannregulering blir vurdert.

HUSK: henvisningen fra skoletannlege må fremvises.

Trygdekassen dekker et fast beløp av kostnader til førstegangs-konsultasjon.  Vi har direkte oppgjør med HELFO (Folketrygden) og dere betaler kun egenandel.

HUSK: For å sende krav til trygdekassen må vi ha full personnummer.

Om det er tidlig å begynne med tannregulering, vil vi avtale et nytt innkallings-tidspunkt.

Hvis det er aktuelt å behandle en bittfeil nå (med plate eller fast apparatur), etter avtale med dere setter vi ny time hvor vi tar røntgen bilder,  foto og avstøpning av tenner. Vi ser på hvordan vi på best mulig måte kan ordne din bittfeil med hensyn til tidspunkt, apparatur, behandlingstid og trygderefusjon. Da lager vi en behandlingsplan og kostnad overslag.  Det bli satt opp en informasjon time før behandling startes. Behandlingsplan må underskrives før den igangsettes. Gi beskjed dersom pasienten har søsken som har/har hatt regulering.

Dersom familie mottar sosial støtte, kan det søkes refusjon for å dekke egenandelen for behandling.

Bittfeil og tenner som vokser feil kan gi behov for å behandles med tannregulering for barn, slik at man i tidlig alder kan forhindre problemer med tannskjevhet.
Behandlingsperioden kan variere, og kommer an på hver enkelt, men som regel er perioden barnet vil ha regulering fra 1,5 år til 3 år. Kontakt oss for en evaluering i dag.